Bowlingklubben

Visning: 
OBS: Nye e-mail adresser til klubben/bestyrelsen !


Nye mailadresser til bestyrelsen og kassereren.


De to nye mails er:

Info.fbk2000@gmail.com

Denne mail bliver skrevet under alle bestyrelsesmedlemmerne på vores egen hjemmeside, da bestyrelsens adresser er en offentlig side og vi ikke bør skrive alles adresser mv. ud i offentligheden pga. GDPR-reglerne. Desuden er det også den mail, som Bowlingportalen har fået.


Den anden mailadresse er:

Kasserer.fbk2000@gmail.com

Denne mail bruges til og af kassereren.Dagsorden generalforsamling 14 marts 2023 (oprettet 15 februar 2023)

FBK 2000 - Generalforsamling

Tirsdag d. 14 marts 2023  kl. 19.00 (efter træning)

Med flg. dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Udvalgenes beretning
  1. Spillerudvalgets beretning
  2. Trænerudvalgets beretning
  3. Klubmesterskabudvalgets beretning
  4. Tøjudvalgets beretning
  5. Medieudvalgets beretning
  6. Aktivitetsudvalgets beretning
  7. Festudvalgets beretning
 4. Indkomne forslag (forslag indkommet fra bestyrelsen)
 5. Regnskab forelægges (ved kassereren)
 6. Fastlæggelse af kontingent (forslag fra bestyrelsen)
 7. Valg efter lovene (§11) – valg til bestyrelse og udvalg:
 8. Eventuelt

Vel mødt …   Husk at du kun har stemmeret, hvis du er lige med i kontingent.

10. februar 2023

Bestyrelsen FBK 2000

Et billede, der indeholder tekst Automatisk genereret beskrivelse


Træningstider

Der trænes for børn (10 til 16 år) tirsdage fra 16:00 til 17:00

Der trænes for voksne (17 til 99 år ) tirsdage fra 17:00 til 19:00 og fra 19:00-21.00 


Forslag til generalforsamling den 22 marts 2022


  Generalforsamlingen afholdt den 22. marts 2022 har besluttet følgende:
 
Bestyrelsen ønsker at forhøje kontingent med kr. 50,00/ pr. måned til

kr. 350,00/md. – med start fra 1. august 2022  (Halvårlig = kr. 1.750,00)
 
Medlemmer uden banereservation stiger til kr. 100,00 pr. måned; og banen stiger til kr. 100,00 pr. gang!)Licens er fremadrettet (fra januar 2023) egenbetaling (kr. 250,00/pr. år) og denne skal betales i november 2022 !

 
Bestyrelsen i FBK 2000

10. marts 2022